Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Výzva Prezidenta SACKA

7.4.2020

VÝZVA  SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR  PRE ČLENSKÉ CESTOVNÉ KANCELÁRIE A AGENTÚRY

V súčasnom období vedenie SACKA intenzívne rokuje s kompetentnými štátnymi orgánmi na prijatí účinných opatrení na zabezpečenie ochrany cestovných kancelárií i cestovných agentúr ako i klientov, obchodných partnerov (hotelov a dopravných spoločností) a poisťovní tak, aby sa prípadné negatívne dopady nedotkli ekonomiky štátu.

V dôsledku uvedeného vyzývam členské CK a CA, aby v období mimoriadnej situácie vyplývajúcej z pandémie COVID19 venovali zvýšenú pozornosť nasledovným odporúčaniam:

  • vďaka opatreniam vlády SR na podporu ekonomiky vykonať opatrenia na  zodpovedné udržanie zamestnanosti vo všetkých CK a CA
  • zachovávať etický prístup ku klientom i obchodným partnerom
  • informovať klientov o najvýhodnejších podmienkach pre využitie zaplatených záloh
  • zachovávať súdržnosť, vzájomnú korektnú informovanosť a poskytovať si  pomoc pri hľadaní optimálnych riešení vyhovujúcich všetkým členom SACKA ako  i všetkým dotknutým subjektom týkajúcich sa činnosti CK
  • do médií poskytovať len pravdivé a overené informácie
  • upozorňovať na prípadne nekalé praktiky členov i nečlenov SACKA

 

S pozdravom.

           
 

Roman  Berkes                                    

Prezident             

 

 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA